Diccionari

Les paraules tenen la capacitat d’expressar sentiments i voluntats, intencions. Han sigut creades de manera progressiva degut a les diverses interpretacions que poden tindre cadascuna d’elles. Emprar una o altra paraula en una conversa pot fer capgirar el significat d’allò que s’intenta explicar i llançar a perdre un argument o enaltir-lo quasi fins a la irrefutabilitat. A continuació s’intenta explicar el significat d’algunes paraules que, per les seues accepcions i usos tradicionals són un tant incòmodes d’emprar:

Pàtria: [Del llatí patrius, -a, -um ‘relatiu al pare’; el fem. substantivat ja tenia en ll. mateix el valor de ‘pàtria’, provinent de la reducció de patria terra; en it., ja en Dante; en cat., ja en Bernat Metge]

 1. La terra on s’ha nascut, la terra dels pares.
 2. Concepte de nació o unitat espiritual amb la qual se senten identificades les persones que han nascut en una col·lectivitat determinada o en formen part.

Al llegir les anteriors definicions, es pot entendre que la paraula ‘pàtria’ té diferents significats segons el seu context. Per tant, aquesta paraula està sent víctima de malinterpretacions i tergiversacions des de fa molts anys, com per exemple al més que conegut ‘Todo por la patria’. Aleshores es pot deduir que es pot ser patriota sense acceptar un Estat (és de sobres sabut que la paraula ‘patriota’ sona molt malament, però és pel que ja s’ha explicat). Així que es suposa que sent coherent, toca saber el significat de ‘patriota’, i és el següent:

Patriota: Persona que estima profundament la seua pàtria.

És a dir, persona que estima profundament la terra on ha nascut, o la nació amb la que es sent identificada. Per tant, es deuria analitzar el significat de ‘nació’.

Nació: [Del llatí natio, -ōnis ‘naixement; raça; nació’, der. de natus, -a, -um, participi de nasci ‘nàixer’]

 1. Comunitat d’individus als quals uns vincles determinats, però diversificables, bàsicament culturals i d’estructura econòmica, amb una història comuna, donen una fesomia pròpia, diferenciada i diferenciadora i una voluntat d’organització i projecció autònoma que, al límit, els porta a voler-se dotar d’institucions polítiques pròpies fins a constituir-se en estat.
 2. Conjunt dels habitants d’un país regit pel mateix govern.
 3. Territori d’eixe país.
 4. Conjunt de persones d’un mateix origen i que generalment parlen un mateix idioma i tenen una tradició comuna.
 5. Naixement (acció i efecte de nàixer).

Es veu aleshores que el concepte ‘nació’ està íntimament lligat amb el fet de nàixer a un lloc. Nosaltres, els anarquistes que creiem en l’existència de les nacions com expliquem a la nostra presentació, utilitzem el terme ‘nació’ per a referir-nos a ell com expliquen les accepcions 3 i 4, a no ser que indiquem explícitament el contrari, i rebutgem de base l’accepció 1. Llavors, sés correcte si ens referim a les nacions com a ‘països’, com a un conjunt de persones? Ací ve quan s’explica el significat de ‘país’ i dit siga de pas també, perquè no tenim complexes en utilitzar el terme ‘País Valencià’.

País: [Del francés pays, íd., i aquest, del fr. ant. paiis, ll. td. pagensis ‘pagès’, der. de pagus ‘camp, indret rural’]

 1. Unitat fisiogràfica o paisatgística.
 2. Contrada, terra.
 3. Del lloc del qual es parla.
 4. Territori propi d’una ètnia determinada.
 5. Territori i població d’un Estat independent.

Es torna a trobar una distinció entre accepcions basada en la referència d’un Estat. A la que nosaltres ens referim és òbviament a la quarta d’elles, rebutjant la cinquena. S’endevina ja quina és la següent paraula a analitzar, veritat? ‘ètnia’.

Ètnia: [Del grec éthnos ‘poble, raça’] Agrupació natural d’individus amb unes característiques pròpies.

Està clar que es torna a referir a ‘característiques pròpies’, com ara les costums, tradicions, llengua, etc. Cal recalcar un detall molt important, la descripció diu que una ètnia es tracta d’una ‘agrupació natural‘. Açò significa una agrupació consolidada pel temps i per les pròpies accions dels individus que la conformen amb una evolució no forçada i sense cap imposició.

Anuncis
%d bloggers like this: